ข้อกำหนดการสั่งสินค้า สำหรับงานสั่งผลิตใหม่

มัดจำ : 50% หลังตกลงใช้บริการ (ยอดคงเหลือชำระทั้งหมดในวันส่งสินค้า)
กรณีที่ทางร้านออกแบบเสื้อให้ลูกค้า แต่ลูกค้าไม่ใช้บริการ ทางร้านเก็บค่าออกแบบ 500 บาท
การจัดส่ง : ภายใน 25 วันหลังจากได้รับเงินมัดจำและสรุปแบบเรียบร้อย
ค่าจัดส่ง : แล้วแต่ตกลง หรือ รับสินค้าหน้าร้าน

ข้อกำหนดการสั่งสินค้า สำหรับลูกค้าปลีก

เลือกสินค้า
ชำระเงินเต็มจำนวน พร้อมค่าส่ง
ค่าจัดส่ง EMS ตัวละ 50บาท ตัวต่อไป บวกตัวละ 10 บาท
ค่าจัดส่งแบบลงทะเบียน ตัวละ 35 บาท ตัวต่อไปบวกตัวละ 10 บาท
หรือรับสินค้าหน้าร้าน

© 2017 I Am Premium Group. All rights reserved. | Powered by Phuket Solution